, emerytury wcześniejsze o symbolu ew90 

emerytury wcześniejsze o symbolu ew90

Hack metin

. Symbol emerytury ew90. Wskaznik 113, 62% podstawa wymiaru z lat 1983-1987. Po przyznaniu wcześniejszej emerytury pracował w latach.

Po ustaleniu prawa do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek na podstawie. Które nie przewiduje zmiany symbolu świadczenia z„ Ew 90” na„ e”
3) emerytury przyznane na zasadach ogólnych, w tym emerytury wcześniejsze dotychczas oznaczane symbole„ Ew 90" i„ Ewk" jeżeli nauczyciel udowodnił co.